Demisia de la locul de munca

Potrivit Codului Muncii prin demisie se intelege actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Demisia verbala nu poate fi luata in considerare.
Demisia reprezinta desfacerea contractului individual de munca la initiativa angajatului.
Pot inceta prin demisie atat contractele incheiate pe durata nedeterminata, cat si cele incheiate pe durata determinata.

Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Se impune salariatului o singura conditie inainte de a pleca dintr-o firma si anume aceea de a instiinta firma la care lucreaza despre hotararea de a denunta contractul (termenul de preaviz).
Necesitatea preavizului este acela de a asigura firmei posibilitatea de a lua masurile care se impun inlocuirii salariatului demisionar, prin cautarea unui nou angajat, evitandu-se consecintele negative asupra activitatii prin plecarea salariatului care a demisionat.

Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele iar persoana care si-a dat demisia ramane angajata la aceasta firma fiind obligata sa-si indeplineasca obligatiile pe care le are ca si salariat.
Cat dureaza preavizul, cel in cauza trebuie sa presteze munca; in literatura de specialitate apreciindu-se ca preavizul nu poate fi dat in intervalele de timp in care salariatul se afla in concediu de orice fel. In cazul in care concediul apare pe perioada preavizului, acesta se va prelungi in mod corespunzator.

In practica este foarte des intalnita situatia in care angajatul dupa ce isi da demisia nu mai respecta termenul de preaviz dorind sa plece de la fosta firma gasindu-si intre timp un nou loc de munca. In acest caz situatia se poate complica pentru angajatul care nu respecta termenul de preaviz.

In astfel de cazuri angajatorul il poate convoca pentru a justifica absentele din perioada de preaviz in care vrea sa plece iar in cazul in care nu gaseste o motivatie credibila angajatorul poate lua impotriva lui masura desfacerii disciplinare a contractului individual munca.
Conform Codului Muncii art.264 sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt numeroase, dar cea care ne intereseaza este cea referitoare lit. f) desfacerea disciplinara a contractului munca.
Aceasta masura nu poate fi luata decat dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile sub sanctiunea nulitatii absolute, caz in care salariatul va fi convocat in scris de catre angajator.

In cazul in care salariatul a fost convocat la cercetarea disciplinara prealabila si nu s-a prezentat, se va incheia un proces verbal semnat de cei ce sunt prezenti in care se va arata ca salariatul nu a dat curs invitatiei si apoi se va emite decizia de sanctionare.

Daca salariatul se prezinta la cercetare, dar refuza sa dea explicatii cu privire la faptele care i se imputa, atunci angajatorul va prezenta dovezile pe care le are cu privire la savarsirea abaterii disciplinare si apoi va emite decizia de sanctionare.

In cazul in care salariatul nu se prezinta la convocare fara un motiv obiectiv poate fi sanctionat fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.

Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.
Salariatul poate contesta decizia de sanctionare la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Solutionarea conflictelor de munca este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.
Angajatorul poate motiva ca prin plecarea angajatului s-a creat blocarea activitatii firmei ori au fost produse alte pagube prin nerespectarea termenului de preaviz chiar prin timpul scurt in care nu a putut gasi un inlocuitor pentru tine aratand ca din partea lui a fost respectat contractul individual de munca.

In acest caz, pentru a recupera o eventuala pierdere a respectivei firme, angajatul poate fi actionat in judecata (raspunderea patrimoniala, art.270; "salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor" Codul muncii).

Publica un articol pe Ele.ro!
 
 

excelent articol-o intrebare urgenta

eu am fost 2 saptamani in medical bolnava din cauza munci depuse,am trimis prin fax cererea de preaviz(firma nui din orasu meu)cu specificare exacta a perioadei de preaviz caci am gasit la alta firma intre timp si la o anume data tre sa incep,in aceasta perioada de preaviz am trecut si o duminica,insa nu am primit inca nici un raspuns ,ieri am trimis mail intreband daca mi s-au aprobat medicalu si preavizu si daca mi se vor plati integral,cartea de munca nui bagata la ei,doar un contract pe durata nedeterminata,am vreo garantie ca se aproba preavizu in intervalu cerut si mi se plateste la timp toate?am gresit cu ceva?citind articolu dvs am considerat ca pana aici am procedat corect

 

...

Si eu cred ca nu ai gresit cu nimic
Insa... eu nu stiu foarte bine legile. Insa consider ca totul depinde de sef si de cum va intelegeati.

Daca e om de inteles nu ar trebui sa fie probleme.