Skip to article

Contractul de asigurare sociala din sistemul public

In sistemul public din Romania, se poate asigura pe baza de contract asigurarea sociala, in conditiile legii 19/2000, pentru orice persoana care doreste incheierea unui astfel de contract. Asigurarea prin contractul de asigurare priveste toate riscurile sociale prevazute de lege, neexistand posibilitatea incheierii unui contract separat, pentru fiecare dintre riscurile sociale acoperite de sistemul public.

Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, persoanele care nu se regasesc in urmatoarele situatii:

- au deja o asigurare obligatorie in sistemul public de pensii (au raport de munca pe baza de contract, raport de serviciu cu o institutie, sunt numite in functii elective, legislative sau judecatoresti, sunt someri, sunt asigurate cu declaratie de asigurare),

- se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public,

- sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public,

- urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar,

- satisfac serviciul militar, ca militari in termen.

Persoanele asigurate in baza unei declaratii de asigurare sau contract de asigurare datoreaza integral cota de contributie de 31.5 % aplicata asupra venitului asigurat. Venitul asigurat nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale pentru anul in curs. Aceasta suma la nivelul anului 2005 este de 2.302.750 lei.
Venitul asigurat este plafonat la 5 salarii medii brute pe economie, care la nivelul anului 2005 este de 46.055.000 lei.

Obligatii:
- in cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare sociala (nume, venit asigurat, adresa, act identitate), este obligatorie incheierea unui act aditional la contract;

- achitarea contributiei de asigurari sociale;

- termenul de plata este lunar, dupa care, in cazul neachitarii contributiei, contractul de asigurare sociala se poate rezilia. Contractul se poate rezilia la initiativa oricarei parti;

- neplata contributiei de asigurari sociale de catre asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.

Drepturi:
- persoanele care au incheiat contract de asigurare beneficiaza, dupa o perioada de cotizare de cel putin 6 luni de la inscrierea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, de prestatii de asigurari sociale (venit de inlocuire ca urmare a pierderii totale sau partiale a veniturilor profesionale) pentru: accidente, boli, maternitate, deces, invaliditate, batranete, recuperarea capacitatii de munca, tratament, odihna.

- primeste certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat o data pe an gratuit si de cate ori doreste in cursul anului contra cost.

- de asemenea beneficiaza de indemnizatie pentru crestera copilului pina la 2 ani doar dupa realizarea unui stagiu minim de cotizare de 10 luni anterior datei nasterii copilului.

Acest site foloseste Cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Mai multe detalii despre Cookies!