Skip to article

Deschiderea succesiunii

Deschiderea procedurii succesorale poate fi solicitata de catre orice persoana interesata, de catre mostenitorii celui decedat, dar si de catre consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, dar numai in situatia in care mostenirea cuprinde bunuri mobile. Mostenitorii trebuie sa faca dovada acceptarii succesiunii in termen de 6 luni de la decesul autorului. In caz de renuntare la mostenire aceasta se face printr-o declaratie expresa la notar, in cele 6 luni de la deces. Dupa acest termen, dreptul de a accepta sau de a renunta se prescrie, succesibilul devenind strain de mostenire.
Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notariat public, care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au vocatie la mostenire.

Documente necesare pentru deschiderea succesiunii:

- Certificatul de Deces
- Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie ) - prin care se face dovada calitatii de mostenitor.
- Testament (Legat universal sau particular) - daca este cazul
- Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor, etc.) - reprezinta actele de baza ale masei succesorale.
- Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul).
- Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici).

Important! Dupa eliberarea de catre Biroul Notarial a Certificatului de mostenitor, mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare competente - sa rectifice rolul fiscal (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite, in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public).

La notariat se va completa o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu mentionarea valorii acestora, precum si a pasivului succesoral (datoriilor defunctului). Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu.

In urma declaratiei mostenitorilor, se completeaza dosarul de succesiune, care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al defunctului. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public, la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor.

Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba.

Notarul va stabili, de asemenea, calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora, precum si intinderea masei succesorale. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor, cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.

In cazul in care s-a realizat acordul intre mostenitori (in succesiunea in care exista bunuri) si s-au administrat probe indestulatoare, notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale; in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

Fiecare mostenitor va primi un certificat care sa ateste calitatea sa de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte.

Acest site foloseste Cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Mai multe detalii despre Cookies!