Skip to article

Posibile noi modificari ale Codului Muncii

Prin propunerea Guvernului de modificare a Codului Muncii au aparut disensiuni si neintelegeri intre patronate si sindicate in ceea ce priveste noile modificari ale legislatiei muncii.
Unele dintre cele mai importante modificari le prezentam in randurile care urmeaza.

- prezent - contractul individual de munca se incheia pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.
- propunerea actuala - contractul individual de munca se poate incheias
a) pe durata nedeterminata;
b) pe durata determinata.

- prezent - durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Atunci cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada maxima de 3 saptamani, sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana.
- propunerea actuala - Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi, in medie, intr-o perioada de referinta de 4 luni, 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Pentru stabilirea duratei zilnice a timpului de munca, prin contractele colective de munca incheiate la nivel de ramura se poate stabili o perioadc de referinta mai mare de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 12 luni.
Directiva Uniunii Europene 2003/88/EC din 4 noiembrie 2003, articolul 16, litera b) stabileste o perioada de referinta nu mai mare de 4 luni pentru stabilirea limitei maxime a orelor suplimentare pe saptamana.

- prezent - clauza de neconcurenta il obliga pe salariat sa nu presteze, in interesul sau propriu sau al unui tert, o activitate care se aflc in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau sau sa nu presteze o activitate in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu angajatorul sau si il obliga pe angajator sa ii plateasca salariatului o indemnizatie lunara.
Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului.
Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 25% din salariu. Indemnizatia trebuie plctita intocmai si la timp.Clauza de neconcurenta nu poate fi stabilita pe durata perioadei de proba.
- propunerea actuala- partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interesul sau propriu sau al unui tert, o activitate care se afla concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului sau, dupa caz, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta, precum si perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta.
Indemnizatia de neconcurenta nu poate fi mai mica de 10% din salariul de baza al salariatului de la data incetarii contractului.

- prezent - contractul individual de munca pe durata determinata se incheie pe o perioada de 18 luni.
- propunerea actuala - perioada de 18 luni se mareste la 24 de luni pentru contractul individual de munca pe durata determinata.

- prezent - munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor unui accident.
- propunerea actuala - munca suplimentara va putea fi efectuata fara acordul salariatului pentru a satisface cerintele urgente de productie, livrarea de servicii sau alte obligatii ale angajatorului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil.

- prezent - normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
In situatia in care normele de munca nu mai corespund conditiilor tehnice in care au fost adoptate sau nu asigura un grad complet de ocupare a timpului normal de munca, acestea vor fi supuse unei reexaminari.
Procedura de reexaminare, precum si situatiile concrete in care poate interveni se stabilesc prin contractul colectiv de munca aplicabil.(acest paragraf se abroga)
- propunerea actuala - normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
In situatia in care normele de munca nu mai corespund conditiilor in care au fost adoptate, acestea vor fi supuse unei reexamincri la initiativa angajatorului, sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.

Concluzia puteti sa o trageti dumneavoastra referitor la modul in care o sa va afecteze sau nu noul Cod al Muncii.

Acest site foloseste Cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Mai multe detalii despre Cookies!