Skip to article

Procedura adoptiei in Romania

Procedura adoptiei in Romania
Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Adoptia isi produce efectele de la data pronuntarii irevocabile a hotararii judecatoresti. Din acel moment, filiatia dintre copil si parintii sai naturali inceteaza.

Familia care doreste sa ia in adoptie un copil, trebuie sa depuna la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul de domiciliu, o cerere scrisa in vederea evaluarii conditiilor morale si materiale si obtinerea atestatului ca familie/persoana apta sa adopte un copil.

Care este procedura adoptiei in Romania ?

Procedura adoptiei interne
a.) adoptia unei persoane majore;
b.) adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv (adoptia in familie);
c.) adoptia unui copil pentru care s-a instituit o masura de protectie speciala (plasamentul) sau pentru care s-a instituit tutela;

Cine poate fi parinte adoptiv
Persoanele sau familiile care prezinta conditii materiale si garantii morale necesare asigurarii dezvoltarii armonioase a copilului.
Nu pot adopta decit persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sint cu cel putin 18 ani mai in varsta decit cei pe care doresc sa ii adopte.
Adoptia intre frati este interzisa.
Adoptia unui copil de catre mai multe persoane este interzisa, cu exceptia cazului in care ea se face de catre sot si sotie, simultan sau succesiv.
Daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, va fi necesar si consimtamintul celuilalt sot, cu exceptia cazurilor in care acesta este in imposibilitatea de a-si manifesta dorinta.

Deschiderea procedurii adoptiei interne
- Incredintarea in vederea adoptiei;
- Incuviintarea adoptiei;
- Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare;

Procedura adoptiei internationale
Adoptia internationala a copilului care are domiciliul in Romania poate fi incuviintata numai in situatia in care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne.

Acte necesare
Cererea de adoptie a solicitantilor
Certificatul de nastere al solicitantilor - copie legalizata
Certificat de casatorie - copie legalizata
Certificat de deces - copie legalizata
Sentinta divort - copie xerox
Caziere judiciare - originale (valabile o luna)
Adeverinta de venituri - salariul sau alte venituri - originale
Certificate medicale tip (cu timbru fiscal), vizate de medicul de familie, cu semnatura si parafa fiecarui medic specialist: (rezultatele investigatiilor: pulmonar, VDRL, examen psihiatric) specificat pentru adoptie - originale
Caracterizari de la ultimul loc de munca (minimum doua pentru fiecare persoana/membru al cuplului conjugal) - originale
Declaratie pe propria raspundere a persoanei/fiecarui membru al cuplului conjugal, data in fata notarului public, ca nu au fost decazuti din drepturile parintesti - originale
Declaratie privind motivatia de a adopta si asteptarile persoanei/familiei in legatura cu varsta, sexul si situatia psihosociomedicala a copilului pe care doresc sa-l adopte - originala
Caziere judiciare pentru persoana/persoanele cu care locuieste solicitantul - originale
Certificat medical eliberat de medicul de familie pentru fiecare din membrii familiei/persoanele care locuiesc impreuna cu solicitantii - original
Acte de identitate (certificat de nastere sau buletin de identitate) pentru fiecare membru al familiei/persoanele care locuiesc impreuna cu solicitantii - copii xerox
Titlul de proprietate sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei - copie legalizata
Buletin/Carte de identitate - copii xerox

Care sunt etapele adoptiei?
Procedura adoptiei interne presupune pentru persoana sau familia care doreste sa adopte parcurgerea dupa caz a urmatoarelor etape:
- Obtinerea atestatului de persoana sau familie apta sa adopte;
- Incredintarea copilului in vederea adoptiei;
- Incuviintarea adoptiei;

Procedura adoptiei interne presupune pentru copilul care urmeaza sa fie adoptat parcurgerea dupa caz a urmatoarelor etape:
- Deschiderea procedurii adoptiei interne;
- Incredintarea in vederea adoptiei;
- Incuviintarea adoptiei;

Familia sau persoana adoptatoare sunt monitorizate dupa incheierea adoptiei pe o perioada de 2 ani. Legea exclude orice legaturi/contacte intre parintii biologici ai copilului si adoptatori.

Efectele adoptiei
Copilul dobindeste prin adoptie numele celui care adopta. Pe baza hotaririi irevocabile de incuviintare a adoptiei, Serviciul de Stare Civila competent va intocmi, in conditiile legii un nou act de nastere al copilului in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii firesti. Parintii adoptivi preiau drepturile si obligatiile parintilor naturali, iar copii adoptati, au toate drepturile si obligatiile copiilor naturali.

Citeste despre

Acest site foloseste Cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Mai multe detalii despre Cookies!