Etapele constituirii unei societatii comerciale

Etapele constituirii unei societatii comerciale
  calendar_month        
" Antreprenor sau angajat? " Dezbateam in sens general subiectul intr-un articol nu demult.
Sa discutam in cazul antreprenoriatului si sa vedem ce presupune un astfel de pas.
Pentru mine, cind m-am hotarit sa incep o asfel de aventura, lucrurile au fost destul de complicate asa ca poate ceea ce voi spune mai concret sau mai teoretic va folosi cuiva.
In acelasi timp daca puteti sa completati ceea ce stiu eu cu informatii suplimentare m-as bucura foarte tare.

Deci cum cred ca deja stiti sau ati auzit sau ati experimentat poate, primul pas in afacerea proprie este intocmirea unui plan de afaceri in care sa va expuneti concret si sa analizati la rece ceea ce inseamna ideea dumneavoastra de afacere.
Pentru asta trebuie sa ai conturat clar ceea ce vrei sa realizezi si sa ai o privire de ansamblu a ceea ce inseamna afacerea ta, care sunt oportunitatile dar in acelasi timp si care sunt si amenintarile, daca putem spune si asa, de ce resurse dispui pentru asta.

Daca nici dupa acesta nu va pierdeti entuziasmul si increderea (mai ales cand vezi de cate resurse financiare ai nevoie) urmatorul pas este sa "deveniti legali", adica pe scurt sa completati o groaza de harti si hartiute si sa achitati taxe peste taxe.
Cea mai buna varianta in acest caz este folosirea serviciilor unui avocat care va poate scuti de o gramada de timp si stres.

Chiar daca optati pt acesta varianta tot trebuie sa stiti care sint etapele in acest proces de "legalizare". E folositor mai ales cind vi se cer de catre avocat o gramada de acte si nu numai.
Eu am trecut prin acest proces si mi-ar fi fost tare folositoare!
Nu uita ca trebuie sa fii pregatit sa iti asumi niste riscuri ca de exemplu: lipsa resurselor financiare, probleme cu angajatii, lipsa contractelor, care uneori le "prinzi mai greu" si esti nevoit sa reduci cheltuielile la minim.
Oricat de greu ar fi merita sa incerci!

Etapele constituirii unei societatii comerciale sunt urmatoarele:
1. Rezervarea denumirii si emblemei ;
2. Expertiza aporturilor in natura la capitalul social ;
3. Redactarea actului constitutiv ;
4. Deschiderea contului provizoriu al societatii la banca ;
5. Varsarea capitalului social in contul provizoriu al societatii ;
6. Intocmirea dosarului pentru infiintarea societatii si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului ;
7. Autorizarea activitatii ;
8. Publicarea in Monitorul Oficial a infiintarii societatii comerciale ;
9. Ridicarea documentelor de infiintare a societatii de la Oficiul Registrului Comertului ;
10. Deschiderea contului permanent al societatii comerciale la banca .

1. Stabilirea denumirii societatii comerciale de catre asociati sau actionari:
Denumirea trebuie rezervata la Oficiul Registrului Comertului (denumirea nu trebuie sa apartina altei societati comerciale si trebuie sa corespunda cerintelor legale). Trebuie facuta si rezervarea emblemei societatii, emblema nefiind obligatorie.

La Oficiul Registrului Comertului se completeaza de unul dintre asociati un formular de verificare a disponibilitatii si de rezervare a denumirii societatii in care se vor trece 3 variante de denumire a noii societati, in ordinea preferintelor. Daca prima denumire nu poate fi aprobata, se va verifica a doua denumire iar daca nici aceasta nu va fi aprobata se va verifica si ultima varianta.

Daca exista si o emblema se va completa si un formular de rezervare a emblemei, care trebuie insotit de reprezentarea grafica a emblemei in 10 exemplare cu dimensiunea de 5 - 6 cm. Dovezile de rezervare a denumirii si emblemei se elibereaza in 2 zile de la depunerea cererilor (uneori in 24 de ore).
2. Expertiza aporturilor in natura la capitalul social
Bunurile care vor fi aduse in societate de catre asociati sau actionari si care constituie capital social, trebuie evaluate de experti autorizati in domeniu.

Aporturile in natura pot fi : cladiri, masini, utilaje, calculatoare, programe de calculator, etc.

Expertii vor intocmi un raport in care se va mentiona daca aporturile in natura pot constitui capital social conform legii si vor stabili valoarea acestora (valoarea se mentioneaza in actul constitutiv al societatii).


3. Redactarea actului constitutiv
Dupa ce asociatii sau actionarii au primit dovada rezervarii denumirii si emblemei si dupa evaluarea aporturilor in natura (in cazul in care acestea exista) se trece la redactarea actului constitutiv.

Redactarea actului poate face fie de catre asociati sau actionari, fie de persoane cu studii juridice (avocatii, consilierii juridici sau notari). Actul constitutiv va fi autentificat la un birou notarial.

La cerere, actul constitutiv poate fi redactat de catre consilierii juridici ai Biroului unic deschis la Oficiul Registrul Comertului.
Actul constitutiv trebuie semnat de catre toti asociatii sau actionarii societatii infiintate.


4. Deschiderea contului provizoriu al societatii la banca
Se va deschide un cont provizoriu al societatii la o banca de catre unul din asociati sau de un imputernicit al acestora.

La alegerea bancii trebuie sa aveti in vedere avantajele pe care banca le poate oferi societatii tale:
- calitatea si promptitudinea serviciilor;
- cuantumul comisioanelor practicate de banca;
- facilitati sau credite, etc.

Unul dintre actionari sau imputernicitul societatii se va prezenta la Serviciul pentru Persoane Juridice al bancii cu urmatoarele acte:
- actul constitutiv;
- actul de identitate;
Vor trebui completate formularele bancii pentru deschiderea imediata a contului provizoriu si se va plati comisionul practicat de banca pentru aceasta operatiune.


5. Varsarea capitalului social in contul provizoriu al societatii
In acest cont provizoriu se va varsa capitalul integral sau partial (nu uitati sa luati chitanta care dovedeste depunerea capitalului!)

6. Intocmirea dosarului pentru infiintarea societatii si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului
Dupa drumurile la banca trebuie sa intocmiti dosarul cerut la Oficiul Registrului Comertului pentru infiintarea societatii. Un asociat sau imputernicit al societatii (prin procura autentificata la notar), trebuie sa se prezinte cu actele la Biroul unic organizat la Oficiul Registrului Comertului.

Trebuie sa depuneti urmatoarele documente:
- dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind rezervarea denumirii societatii;
- dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind rezervarea embemei;(daca este cazul)
- actul de identitate ale fondatorilor societatii;
- certificatul de cazier fiscal al fondatorilor;
- declaratia pe propria raspundere a fondatorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege, declaratie data in fata avocatului, notarului sau in fata consilierului juridic de la Biroul unic al Oficiului Registrului Comertului;
- actul de identitate al administratorilor;
- certificatul de cazier fiscal al administratorilor;
- declaratia pe propria raspundere a administratorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege, declaratie data in fata avocatului, notarului sau la Oficiul Registrului Comertului;
- actul de identitate al cenzorilor;
- declaratia pe propria raspundere a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege, declaratie data in fata avocatului, notarului sau la Oficiul Registrului Comertului;
- actul de proprietate asupra spatiului care constituie sediul;
- schita spatiului care constituie sediul;
- contractul de inchiriere sau comodat incheiat cu proprietarul (daca este cazul);
- acordul proprietarului pentru deschiderea societatii in spatiul sau, autentificat la notar sau avocat.
- dovada efectuarii varsamintelor in banca;
- dovada dreptului de proprietate asupra aporturilor in natura;
- certificat constatator al sarcinilor de care sunt grevate aporturile in natura;
- expertiza asupra aporturilor in natura;
- actul constitutiv al societatii semnat de fondatori.

In cazul in care societatea daca deschide puncte de lucru, se vor depune aceleasi acte ca si pentru sediu.

Asociatii sau actionarii, dar si administratorii societatii trebuie sa depuna la dosar cazierul fiscal obtinut de la Directia generala a finantelor publice a judetului sau a municipiului Bucuresti. In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, fiscale si vamale sau care privesc disciplina financiar-fiscala.

Pentru obtinerea acestui cazier trebuie sa se prezinte certificatul de cazier judiciar obtinut ade la politie, timbre fiscale si sa plateasca taxa corespunzatoare(cazierul fiscal se elibereaza in maxim 10 zile sau 3 daca se plateste o taxa de urgenta).

La Biroul unic al Oficiului Registrului Comertului, cu ajutorul unui consilier juridic al biroului, se vor completa formularele necesare intocmirii dosarului de infiintare.


7. Autorizarea activitatii
La Biroul unic se vor completa formularele necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor cerute pentru desfasurarea activitatii:
- aviz si /sau autorizatie privind paza si securitate contra incendiilor.;
- aviz si /sau autorizatia sanitara;
- autorizatia sanitara veterinara;
- acordul si/sau autorizatia de mediu;
- autorizatia de functionare privind protectia muncii.

La Biroul unic al Oficiului Registrului Comertului pot fi gasiti si reprezentantii institutiilor care dau avizele si autorizatiile:
- Brigazile sau Grupurile de Pompieri Militari aflate in subordinea Ministerului de interne;
- Directia de Sanatate Publica a judetului sau municipiului Bucuresti subordonata Ministerului Sanatatii;
- Agentia Nationala Sanitara Veterinara sau Directia Sanitara Veterinara a judetului sau Municipiului Bucuresti aflata in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
- Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului sau Insctoratul de Protectia Mediului al municipiului Bucuresti, aflate in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
- Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului sau municipiului Bucuresti aflat in subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale - Serviciul de Inspectia Muncii.

In cazul in care se constata ca societatea nu indeplineste conditiile necesare desfasurarii activitatii, inspectorii vor dispune masuri pentru remedierea acestora. In cazul respingerii cererii, societatea va putea relua procedura autorizarii, cu conditia intocmirii altei documentatii si a platii integrale a taxelor de autorizare.

Dupa autorizarera societatii (si incheierea proceslui de infiintare) se elibereaza urmatoarele:
- certificatul de inregistrare;
- anexa certificatului de inregistrare in care se mentioneaza eventualele autorizari;
- incheierea judecatorului delegat de aprobare a infiintarii societatii comerciale.

Certificatul de inregistrare cuprinde datele esentiale de identificare a societatii:
- denumirea societatii comerciale;
- adresa sediului;
- activitatea principala si codul CAEN corespunzator;
- codul unic de inregistrare al societatii (CUI)
- atributul fiscal (R daca societatea este platitoare de TVA)
- numarul de ordine de la Registrul Comertului.


8. Publicarea in Monitorul Oficial a infiintarii societatii comerciale
Incheierea procedurii de infiintare a societatii comerciale o constituie publicarea in Monitorul Oficial - partea a IV-a a incheierii judecatoresti de infiintare a societatii comerciale (publicare care se face prin intermediul unui serviciu al Oficiului Registrului Comertului, iar taxa de publicare se plateste la casieria Oficiului).


9. Ridicarea documentelor de infiintare a societatii de la Oficiul Registrului Comertului
Imputernicitul societatii sau unul dintre asociati trebuie sa ridice la sfarsitul perioadei de 3 de zile documentele (despre care am mentionat mai sus) de la ghiseul Oficiul Registrului Comertului.


10. Deschiderea contului permanent al societatii comerciale la banca.
Imputernicitul societatii sau unul dintre asociati se va prezenta la banca aleasa pentru depunerea capitalului social cu urmatoarele documente:
-certificatul de inregistrare;
-incheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului;
-actul constitutiv in forma aprobata de judecator.
Dupa acesta se pot deschide conturi si la alte banci.

Recomandari

Newsletter Ele.ro

Descopera-mi inima cu ceva...
  • person

    "incearca sa fii un om mai bun... e asa placut..."

Blog Ele.rochevron_right
Forum Ele.rochevron_right