Drepturile si obligatiile la locul de munca

Drepturile si obligatiile la locul de munca
  calendar_month        
Nu este un secret pentru nimeni ca relatia din angajat si angajator trebuie sa fie una echilibrata, astfel incat locul de munca sa fie caracterizat printr-o atmosfera placuta, lipsita de conflicte. Tocmai de aceea, ambele categorii beneficiaza de drepturi si obligatii care le definesc pozitia si atributiile in cadrul pietei muncii, iar cunoasterea acestora duce la evitarea problemelor dintre salariati si sefi.

Dincolo de ceea inseamna relatiile interumane, se afla drepturile si indatoririle care le sunt stabilite angajatilor si angajatorilor prin intermediul contractelor de munca, atat colective cat si individuale. Pe langa acestea, drepturile si obligatiile ce izvorasc din Codul Muncii definesc aceasta concordanta dintre munca angajatorului si cea a angajatului pentru a se obtine rezultate pozitive.

Drepturile si obligatiile salariatului

In art. 39 din Codul Muncii sunt specificate drepturile de care persoana salariata beneficiaza, dar si si obligatiile ce ii revin.

Drepturile angajatului sunt:

- dreptul la salarizare pentru munca depusa;

- dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

- dreptul la concediu de odihna anual;

- dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

- dreptul la demnitate in munca;

- dreptul la securitate si sanatate in munca;

- dreptul la acces la formarea profesionala;

- dreptul la informare si consultare;

- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

- dreptul la protectie in caz de concediere;

- dreptul la negociere colectiva si individuala;

- dreptul de a participa la actiuni colective;

- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.


Obligatiile angajatului sunt:

- obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

- obligatia de a respecta disciplina muncii;- obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

- obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

- obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

- obligatia de a respecta secretul de serviciu.


Pe de alta parte, si angajatorul detine drepturi si obligatii. Acestea sunt specificate in art. 40 din Codul Muncii.

Drepturile angajatului sunt:

- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati;

- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

Obligatiile ce ii revin angajatorului sunt:

- sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

- sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;- sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

- sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;

- sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

- sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

- sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.


Sursa:www.Contractdemunca.ro

Recomandari

Newsletter Ele.ro

prea multe ganduri pe cmp
  • person

    "nu uita: langa cel mai inalt punct al fericirii se afla cea mai adanca prapastie a durerii"

Blog Ele.rochevron_right
Forum Ele.rochevron_right